Publicatie

Publicatie datum
Monitor overstapseizoen 2017-2018: een onderzoek naar informatievoorziening door de zorgverzekeraar, potentiële overstapbelemmeringen voor verzekerden en de zorgverzekeraar als zorgadviseur.
Esch, T. van, Brabers, A., Kroneman, M., Jong, J. de. Monitor overstapseizoen 2017-2018: een onderzoek naar informatievoorziening door de zorgverzekeraar, potentiële overstapbelemmeringen voor verzekerden en de zorgverzekeraar als zorgadviseur. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
In opdracht van het ministerie van VWS heeft het Nivel de Monitor Overstapseizoen 2017-2018 uitgevoerd. Drie onderwerpen stonden centraal: 1) Informatievoorziening door de zorgverzekeraar, 2) Potentiële overstapbelemmeringen voor verzekerden en 3) De zorgverzekeraars als zorgadviseur. Gegevens in de monitor zijn afkomstig van analyses van websites van zorgverzekeraars, mystery-onderzoek, een vragenlijst afgenomen binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg en een focusgroepdag met verzekerden.
Auteurs (4) van deze publicatie:
A.E.M. (Anne) Brabers
Onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht