Actuele weekcijfers aandoeningen, waaronder griep – Surveillance

Wekelijks rapporteren we over het vóórkomen van COVID-19, griep én andere ziekten en aandoeningen. Met onze weekcijfers geven we een actueel beeld van het vóórkomen en de verspreiding van de heersende gezondheidsproblemen in Nederland. De resultaten van onze metingen publiceren we op onze website en in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins.

Actuele griepcijfers én informatie COVID-19 uitgelichtSamenvatting actuele weekcijfers aandoeningen - Surveillance
Hieronder geven we een samenvatting van de meest recente wekelijkse rapportages over griep en andere gesignaleerde aandoeningen door Nivel Surveillance. Voor het complete overzicht alle wekelijkse informatie over aandoeningen kunt u onze Nivel Surveillance Bulletins raadplegen, die verderop op deze pagina zijn opgenomen. Bovendien is de informatie over de gesignaleerde aandoeningen voorzien van beeldende duiding, in de vorm van verschillende grafieken.

Wekelijkse monitoring

SAMENVATTING Surveillance week 27
Weekcijfers gezondheidsproblemen, waaronder griep en COVID-19

Luchtweginfecties

Het aantal patiënten dat de huisarts heeft geconsulteerd voor acute bovenste luchtweginfecties is op het niveau dat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar (figuur 1). Dit blijkt uit de surveillance cijfers van ongeveer 350 huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties. De diagnose acute bovenste luchtweginfecties gebruiken huisartsen voor verkoudheidsklachten, maar ook als ze op basis van de symptomen vermoeden dat het COVID-19 betreft. Jonge kinderen (0 t/m 4 jaar) hadden sinds de maatregelen tegen verspreiding van het nieuwe coronavirus veel minder luchtweginfecties dan gebruikelijk, maar sinds week 21, een week nadat de scholen en kinderdagverblijven weer (gedeeltelijk) open gingen, was er een stijgende trend in het aantal huisartsbezoeken. De cijfers zijn nu weer op het niveau dat gebruikelijk is (figuur 2). Het aantal patiënten met ‘andere luchtweginfecties’, de diagnose die huisartsen registreren bij patiënten die vrij zeker of bevestigde COVID-19 hebben, daalt nog steeds (figuur 3).  

plaatje niet beschikbaar
Figuur 1. Acute infectie bovenste luchtwegen, per 100.000   
                inwoners
plaatje niet beschikbaar
Figuur 2. Acute bovenste luchtweginfecties bij kinderen 0-4 jaar,                   per 100.000   inwoners
plaatje niet beschikbaar
Figuur 3. Andere infectie(s) luchtwegen, per 100.000 inwoners
 

Beide diagnosecodes zijn echter niet specifiek voor COVID-19 en worden ook gebruikt voor andere acute luchtweginfecties. Met behulp van toelichtingen die huisartsen bij diagnosecodes schrijven bepalen wij welke patiënten een klinisch bevestigde COVID-19 of een verdenking op COVID-19 hadden. Deze resultaten worden later deze week in een apart factsheet gepubliceerd op: www.nivel.nl/nl/uitgelicht/corona-actueel

Klachten door eikenprocessierupsen

De huisartsen van de Peilstations rapporteren deze zomer over het aantal patiënten dat hen consulteert vanwege klachten door eikenprocessierupsen. Sinds week 24 zijn de eerste patiënten met klachten aangemeld maar het aantal meldingen is nog beperkt. De huisartsen zagen minder patiënten met lokale roodheid van de huid dan week 26, maar nog wel meer dan in 2017 en 2018 (figuur 4). Deze klachten kunnen mogelijk veroorzaakt zijn door brandharen van  eikenprocessierupsen, maar bijvoorbeeld ook na een tekenbeet.

plaatje niet beschikbaar
Figuur 4. Lokale roodheid/erytheem huid, per 100.000 inwoners
 

Virologische uitslagen Peilstations

Een deel van de deelnemende huisartsenpraktijken, de Nivel Peilstations, rapporteren meer specifiek over het aantal patiënten met griepachtige klachten en nemen bij een deel van die patiënten monsters af die door het RIVM onderzocht worden op influenzavirus, respiratoir syncytieel virus (RSV), rhinovirus, enterovirus en SARS-CoV-2. In week 27 werden 11  keel- en neusmonsters afgenomen bij patiënten met een acute luchtweginfectie. Deze monsters waren in alle negatief (0%) voor SARS-Cov-2 (figuur 5).

plaatje niet beschikbaar
Figuur 5. Aantal monsters afgenomen bij patiënten met acute luchtwegklachten en het percentage positief                     voor SARS-CoV-2

LET OP: de zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor kunnen de gepresenteerde cijfers een ander beeld geven dan normaal. De patiënten bij wie de Peilstations monsters hebben afgenomen, zijn mogelijk niet geheel representatief voor alle patiënten met acute luchtweginfecties die de huisarts raadplegen. Meer informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

De complete informatie over de weekcijfers van alle gesignaleerde aandoeningen – waaronder COVID-19 en griep – zijn opgenomen in onze wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins, die u hieronder aantreft. Hierin zijn de cijfers voorzien van beeldende duiding in de vorm van verschillende grafieken per aandoening.

Actuele weekcijfers alle aandoeningen – Nivel Surveillance BulletinsCompleet overzicht actuele weekcijfers aandoeningen – Nivel Surveillance Bulletins
In onze wekelijkse bulletins (pdf’s) treft u alle informatie aan over de wekelijkse metingen van Nivel Surveillance. De metingen over ziekten en aandoeningen zijn voorzien van beeldende duiding: in verschillende grafieken vindt u een schat aan informatie per gemeten aandoening.

Actuele weekcijfers griep én andere aandoeningen

Weekcijfers griep én andere aandoeningen voorgaande weken


Alle feitenbladen met betrekking tot de corona-uitbraak


Aandoeningen waarover we wekelijks rapporteren in onze Nivel Surveillance Bulletins 
In de bulletins rapporteren we wekelijks over griep én andere aandoeningen:

Wekelijkse rapportages aandoeningen


Surveillance: methode vaststellen weekcijfers Nivel Surveillance BulletinsMethode Surveillance voor het verzamelen en analyseren van de weekcijfers over aandoeningen
Voor het samenstellen van onze weekcijfers baseren we ons op gegevens van de honderden huisartsen aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. We gebruiken hiervoor de methode Surveillance, aangevuld met de extra gegevens van onze Peilstations.
 

Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld
Nivel Surveillance Bulletin: een voorbeeld

Griep: verdiepende informatieGriep: verdiepende informatie
Aangezien het Nivel sinds jaar en dag de griep in Nederland monitort, hebben we naast de griepcijfers in formatie over griep als aandoening voor u op een rij gezet. Op onze ‘grieppagina’ vindt u, naast (de link naar) de wekelijkse griepcijfers:

Hooiveld M, Hendriksen J en Korevaar JC. Actuele weekcijfers griep en andere aandoeningen – Surveillance. Uit: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 08-07-2020; geraadpleegd op 10-07-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/actuele-weekcijfers-aandoeningen-waaronder-griep-surveillance