Cijfers zorg

De resultaten van al ons onderzoek zijn voor iedereen toegankelijk op onze website. Naast publicaties over ons onderzoek presenteren we cijfers over de eerstelijnszorg, onderverdeeld in aandoeningen en zorgverlening, en cijfers over verschillende beroepsgroepen die werkzaam zijn in de zorg.

onderzoek-samenwerking
Cijfers over aandoeningenCijfers aandoeningen: wekelijks (surveillance) en jaarlijks (kerncijfers)
De cijfers omtrent gezondheidsproblemen (ziekten en aandoeningen) bieden we aan als weekcijfers (signaleringscijfers) en als jaarcijfers (kerncijfers):


Cijfers over de zorgverlening in de eerste lijnCijfers zorgverlening eerste lijn (jaarlijks): aard, omvang en kwaliteit
Cijfers omtrent zorgverlening presenteren we jaarlijks online. Deze 'kerncijfers' hebben betrekking op de aard, omvang en kwaliteit van de eerstelijnszorg. Hiertoe verzamelen, bewerken en analyseren van de jaargegevens van de eerstelijns zorgaanbieders en rapporteren we daarover op de website. Onze kerncijfers zijn uitgesplitst naar verschillende beroepsgroepen in de eerstelijnszorg:

Van al deze beroepsbeoefenaars presenteren we tevens de cijfers over de kwaliteit van die verleende zorg.Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenCijfers beroepsgroepen zorg
Cijfers omtrent beroepsgroepen in de zorg zijn beschikbaar als downloadable rapportages (pdf's). We publiceren jaarlijks rapportages met cijfers over huisartsen en verloskundigen. Elke twee jaar komen de rapportages van de fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten uit. Deze cijfers baseren we op de zorgregistraties die ontvangen van alle professionals in deze beroepsgroepen die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast onderzoeken we zaken als de capaciteit van medische specialisten (per regio), capaciteitsramingen aan de hand van cijfers over opleidingen in zorgberoepen, enzovoort.

Ter voorbeeld: enkele presentaties van Nivel-cijfers over zorg: een tabel met cijfers over de groepsgroep huisartsen, een grafiek met weekcijfers over de aandoening acute bovenste luchtweginfecties en een grafiek met tabel over zorgverlening door de diëtist

greep-uit-cijfers

Lerend ZorgsysteemBron: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, database met registraties van eerstelijns zorggegevens

De zorgregistraties waar het Nivel onderzoek mee doet zijn afkomstig van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hier verzamelen en analyseren we de zorggegevens die eerstelijns zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers.

Onderzoek (laten doen) met Nivel-bronnenGehele onderzoeksinfrastructuur van het Nivel
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit verschillende panels en nationale databases, met daarbinnen verschillende monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.
Op deze manier geven wij invulling aan de missie van het Nivel: het doen van hoogwaardig onderzoek, met maatschappelijke impact, naar de kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg.