COMPaZ, voor het in kaart brengen van de patiëntveiligheidscultuur van uw ziekenhuis

Het in kaart brengen en bespreken van de veiligheidscultuur draagt bij aan de verbetering van veiligheidscultuur in uw ziekenhuis. Met een gedigitaliseerde versie van de COMPaZ vragenlijst kunnen we ook binnen uw ziekenhuis op anonieme wijze een cultuurmeting uitvoeren onder uw ziekenhuismedewerkers. 

Verbetering van de veiligheidscultuur is nodig. Uit de Monitor Zorggerelateerde Schade 2017 blijkt dat potentiële schade en vermijdbare sterfte de afgelopen vier jaar niet verder is gedaald. Als ziekenhuis is het lastig om zelf inzicht te krijgen in de veiligheidscultuur. Het Nivel ondersteunt ziekenhuizen hierbij.

Wat levert het u op?
De resultaten kunt u gebruiken voor het intern bespreken en optimaliseren van de veiligheidscultuur. Daarnaast kunt u de uitkomst gebruiken voor (her)accreditaties en gesprekken met de IGJ. Tevens wordt via de COMPaZ cultuurmeting een vergelijking gemaakt tussen de veiligheidscultuur van uw ziekenhuis en die van andere Nederlandse ziekenhuizen.

Flevoziekenhuis (2018): 'Met COMPaZ krijgen we meer inzicht in de veiligheidscultuur van ons ziekenhuis. Ook komen cultuurverschillen tussen de afdelingen en zorgverleners veel duidelijker naar voren.'

Resultaat

  • Intern kunt u het resultaat gebruiken voor het bespreken en verbeteren van de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis.
  • Extern kunt u het resultaat gebruiken voor o.a. (her)accreditaties en IGJ gesprekken.

Hoe werkt het?
De COMPaZ cultuurmeting wordt samen met uw ziekenhuis breed uitgezet. De online vragenlijst wordt op maat gemaakt met eigen afdelingsnamen en functie in het ziekenhuis. Het Nivel voert de cultuurmeting uit in afstemming met het ziekenhuis. De resultaten worden geanonimiseerd gepresenteerd in een rapport. Per afdeling wordt een bijlage gemaakt met eigen resultaten. Het Nivel presenteert de resultaten. U wordt ondersteund door het Nivel. De geschatte doorlooptijd voor de COMPaZ cultuurmeting is vier maanden.

Uw ziekenhuis krijgt

  • De gevalideerde online COMPaZ-vragenlijst op maat van uw ziekenhuis.
  • Een onafhankelijk rapport met het geanonimiseerde ziekenhuis brede resultaat en per afdeling. En een vergelijking van de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis met die van andere Nederlandse ziekenhuizen.
  • Een presentatie van de resultaten in uw ziekenhuis, inclusief aanbevelingen voor de praktijk.

De COMPaZ-cultuurmeting
De COMPaZ-vragenlijst bestaat uit 50 vragen die de veiligheidscultuur op 11 dimensies meten. Zoals op samenwerking tussen afdelingen, teamwork binnen een afdeling en op het geven van feedback en het leren van fouten. De COMPaZ-cultuurmeting maakte deel uit van het VMS-Veiligheidsprogramma (2008-2012) en is in de meeste Nederlandse ziekenhuizen een keer gebruikt. In 2006 hebben het EMGO instituut en het Nivel de Amerikaanse lijst van de Agency for Healthcare Research and Quality gevalideerd voor de Nederlandse ziekenhuizen. In 2017 publiceerde het Nivel de Monitor Zorggerelateerde Schade.