Jaarcijfers beroepsgroepen in de zorg

We publiceren jaarlijks rapportages met cijfers over huisartsen en verloskundigen. Elke twee jaar komen de rapportages van de fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten uit. De cijfers baseren we op de zorgregistraties die ontvangen van alle professionals in deze beroepsgroepen die zijn aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Daarnaast publiceren we onze resultaten van specifiek onderzoek aangaande capaciteit en spreiding voor verschillende beroepsgroepen.

Nivel-arts-vrouw-beroepsgroep


SteekproevenBron: gegevens die zorgprofessionals routinematig vastleggen in hun patiëntendossiers
Binnen het Nivel verzamelt en analyseert Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn de zorggegevens die eerstelijns zorgverleners, verspreid over het land, routinematig vastleggen in hun elektronische medische dossiers. Onze cijfers worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, door het Nivel zelf en door andere partijen.
 

Alle feitenbladen ‘Hoe lang accepteren burgers diverse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken?’Archief jaarlijkse rapportages beroepsgroepen in de zorg
Hieronder vindt u een overzicht van de jaarlijkse peilingen (en extra rapportages) betreffende de zorgverlening van huisartsen, verloskundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Klik op een rapportage om deze te downloaden. De gegevens mogen met bronvermelding (vermeld in de betreffende rapportage) worden gebruikt.

Jaarcijfers uit de registraties van huisartsen (jaarlijks, vanaf 2005)
Jaarcijfers uit de registraties van verloskundigen (jaarlijks, vanaf 2005)
Jaarcijfers uit de registraties van fysiotherapeuten (tweejaarlijks, 2005 - 2012)

(wordt niet meer gecontinueerd, de peiling van 2012 is de laatste peiling geweest)

Jaarcijfers uit de registratie van oefentherapeuten (tweejaarlijks, vanaf 2006)
Jaarcijfers uit de registratie van ergotherapeuten (2006, 2011 en 2014)


Fragment uit de publicatie Cijfers uit de registratie van huisartsen – een update van de werkzaamheidscijfers voor 2018 en 2019.

Nivel-aantallen-huisartsen-tm-2019

Open het archief hierboven voor al onze publicaties uit jaarlijkse peilingen per beroepsgroep.