Gevolgen coronapandemie voor mensen met chronische ziekte en/of beperking en hun naasten

Het Nivel onderzoekt hoe het tijdens de coronapandemie gaat met mensen met een chronische ziekte en/of een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) en hun naasten. Ook gaan we na met welke ondersteuning zij zouden zijn geholpen.

Monitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijd

In de coronatijd hebben we allemaal in meer of mindere mate te maken met de corona-uitbraak en de gevolgen ervan. Met name mensen met een chronische ziekte en/of een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk) worden hard getroffen. Zo ook hun naasten, degenen van wie als mantelzorgers een enorme veerkracht wordt verlangd. Het Nivel heeft twee onderzoeksprojecten lopen:

  • een onderzoek vanuit het perspectief van naasten van mensen met een verstandelijke beperking
  • een onderzoek vanuit het perspectief van mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking
     

Monitor: Situatie van naasten van mensen met een beperking in coronatijdOnderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking
De coronapandemie kan grote impact hebben op naasten - denk aan ouders, broers, zussen en partners van degene met een verstandelijke beperking. Sociale steun is belangrijk, maar ook moeilijk te realiseren in tijden van sociale afstand en zoveel mogelijk thuisblijven. Bestaande zorg en ondersteuning vallen soms weg en het is de vraag of dat wordt opgevangen en door wie.

Risicofactoren
Risicofactoren voor naasten die negatieve gevolgen kunnen hebben op hun situatie, zijn bijvoorbeeld: het weer thuis wonen van het familielid; het zich zorgen maken over de mensen die in een instelling verblijven; het wegvallen van sociale steun door de (zelf-)isolatie; het verrichten van zorgtaken waarvoor men zich wellicht niet kundig voelt.

Onderzoeksvragen
Op basis van het onderzoek kunnen we een vollediger beeld krijgen van de veranderingen in de situatie van naasten. We onderzoeken:

  • of de professionele zorg en ondersteuning is gestopt
  • of er (digitale) alternatieven zijn geregeld
  • hoe de toegang tot hulpmiddelen en medicatie is
  • welke zorgtaken naasten nu (weer) zelf doen

Methode van onderzoek
Aan het onderzoek werken ervaringsdeskundige naasten mee. Het onderzoek vindt plaats in de periode van 1 mei tot 1 september 2020 en bestaat uit een vragenlijstonderzoek met gesloten en open vragen. We voeren dit onderzoek uit met onder meer naasten uit het Panel Samen Leven van het Nivel.

Onderzoeksresultaten
In augustus 2020 verwachten we resultaten te hebben, waarover drie factsheets zullen publiceren. Anderhalf jaar later zullen we ook de resultaten van vervolgonderzoek binnen dit project publiceren.

Over het onderzoek
Dit project wordt gesubsidieerd door ZonMw (ministerie van VWS).
 

Krijgt mijn familielid of de goede bekende ook een vraaggesprek?Onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie voor mensen met een chronische ziekte en/of lichamelijke beperking
Vanwege de coronamaatregelen en de effecten hiervan moeten mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking omgaan met een veranderde zorg- en leefsituatie. Dit kan een grote impact hebben. Door onderzoek te doen krijgen we een vollediger beeld van de situatie van deze groep mensen.

Onderzoeksvragen
Mogelijk ervaren mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking negatieve effecten van uitgestelde zorg of veranderen zij hun zelfmanagementgedrag. Door angst voor een COVID-19-besmetting, die is ingegeven door het feit dat zij tot een verhoogde risicogroep horen, dreigen zij meer in isolement te raken. Ook kunnen zij negatieve effecten ervaren wat betreft hun participatie in de samenleving. Het Nivel doet hier onderzoek naar.

Methode van onderzoek
De informatie uit dit onderzoek is verzameld door middel van vragenlijstonderzoek bij deelnemers van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nivel.

Onderzoeksresultaten
We publiceren twee factsheets over de gevolgen van coronapandemie voor mensen met een chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking.

Over het onderzoek
Het onderzoek valt binnen het doorlopende Nivel-project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking.

Gegevensverzameling