Monitor: Cijfers COVID-19 in verpleeghuizen

Het Nivel verzamelt gegevens over het voorkomen van (verdenkingen op) COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland. Dit doen we op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers.

Monitoring COVID-19 in verpleeghuizen

 

Doe mee en lever gegevens aan over de zorg in uw verpleeghuis!
Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de verspreiding van COVID-19 in de Nederlandse verpleeghuizen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties hun COVID-19-gegevens aanleveren bij het Nivel en het RIVM.

Branchevereniging ActiZ heeft in april en mei haar leden opgeroepen om mee te doen. Ook wij willen alle organisaties die verpleeghuiszorg geven, oproepen om mee te doen aan deze belangrijke surveillance!

Meer weten?
Open en bekijk onderstaande documenten.
Of stuur een e-mail naar verpleeghuisregistratie@nivel.nl.

 

Te downloaden documenten voor meer informatie
(klik op de onderstreepte tekst en het document opent zich)

Verwerkersovereenkomst COVID-19-registratie in verpleeghuizen
om te zien wat de samenwerking tussen u en ons precies inhoudt

Veelgestelde vragen (FAQ's)
voor antwoorden op vragen die ook u wellicht hebt

Informatie over de wijze van aanleveren van de COVID-19-gegevens
om meer te weten te komen over welke gegevens het nu precies gaat bij het registreren, en over de manier van aanlevering van deze gegevens


Jaarcijfers aandoeningen: aanvullende gegevens uit de PeilstationsAanleiding onderzoeksproject
Er is een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19 of bewezen besmetting met COVID-19. Beschikbaarheid van deze cijfers is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen én voor het bepalen van regionaal en nationaal beleid.


Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsMethode: surveillance op basis van elektronische patiëntendossiers
Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. Het Nivel maakt gebruik van deze gegevens voor het vaststellen van de cijfers. De gebruikte methode voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd.

Hoe verzamelen we de gegevens met onze barometers?Samenwerkingsverband binnen het overheidsprogramma ‘Leren van data’
Het bij elkaar brengen van de gegevens die specialisten ouderengeneeskunde registreren, gebeurt in het kader van het onlangs gestarte (en door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.