Monitor: Cijfers COVID-19 in verpleeghuizen

Het Nivel gaat gegevens verzamelen over het voorkomen van (verdenkingen op) COVID-19 in verpleeghuizen in Nederland, op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers.

Monitoring COVID-19 in verpleeghuizen


Er is een grote behoefte aan actuele informatie over het aantal verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19 of bewezen besmetting met COVID-19. Beschikbaarheid van deze cijfers is essentieel voor het maken van goede regionale afspraken over verdeling van bedden en hulpmiddelen én voor het te voeren regionale en nationale beleid. Het belang is des te groter nu de coronamaatregelen langzaamaan worden versoepeld.
 

SamenwerkingsverbandSamenwerkingsverband
Het Nivel monitort het voorkomen van COVID-19 in verpleeghuizen, op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met ActiZ, Verenso en verschillende softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers.
 

Methode: Nivel Surveillance aangevuld met gegevens PeilstationsMethode: surveillance op basis van elektronische patiëntendossiers
Sinds 18 maart 2020 is het voor specialisten ouderengeneeskunde mogelijk om gegevens over COVID-19 te registreren. Het Nivel maakt gebruik van deze gegevens voor het vaststellen van de cijfers. De gebruikte methode voldoet aan de verplichte Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacy van verpleeghuisbewoners is hierbij gegarandeerd.
 

Oproep aan verpleeghuizen om gegevens aan te leveren
Om een betrouwbaar beeld te kunnen vormen van de verspreiding van COVID-19 in de Nederlandse verpleeghuizen, is het belangrijk dat zo veel mogelijk verpleeghuisorganisaties hun COVID-19-gegevens aanleveren bij het Nivel en het RIVM. Branchevereniging ActiZ heeft daartoe op 20 april haar leden opgeroepen. Ook wij willen alle organisaties die verpleeghuiszorg geven oproepen om mee te doen aan deze belangrijke surveillance! Meer informatie kunt u verkrijgen via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.


Hoe verzamelen we de gegevens met onze barometers?Onderzoek binnen het overheidsprogramma ‘Leren van data’
Het bij elkaar brengen van zorggegevens die specialisten ouderengeneeskunde registeren, gebeurt in het kader van het (door VWS gesubsidieerde) programma ‘Leren van data’. Binnen dit programma werken het Nivel, Verenso en het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) nauw samen aan het realiseren van hergebruik van zorggegevens, ten behoeve van kwaliteitsverbetering en kennisontwikkeling voor en door specialisten ouderengeneeskunde.