Ons onderzoek met het NPCG

Onderzoek van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) richt zich op de drie deelgebieden van het project ‘Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking': onderzoek naar maatschappelijk participatie, onderzoek naar zorg en ondersteuning en onderzoek naar werk en inkomenspositie.

Het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de uitkomsten van de onderzoeken evalueren ze hun beleid, passen dit aan of maken nieuw beleid.

Drie onderzoeksgebiedenDrie onderzoeksgebieden
Het onderzoek kent drie deelgebieden:

  • onderzoek naar maatschappelijke participatie, waarover we publiceren in onze Monitor Participatie
  • onderzoek naar zorg en ondersteuning, waarover we publiceren in onze Monitor Zorg
  • onderzoek naar werk en inkomenspositie, waarover we publiceren in onze Monitor Werk en Inkomen

Het Nivel heeft hiertoe beschikking over twee panels:

De rol van het NPCG in het project Monitor Zorg en Participatie kunnen we als volgt weergeven:

rol van het NPCG

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met:

Juliane Menting Voor onderzoeksvragen
Dr. Juliane Menting
Postdoc onderzoeker en projectleider Monitor Zorg en Participatie voor mensen met een chronische aandoening
[T] 030 272 96 43
[E] j.menting@nivel.nl

 

 

LOGO NPCG Voor panelleden
Voor meer informatie kunt u per e-mail contact met ons opnemen:
[E] npcg@nivel.nl