Privacybescherming bij het NPCG

We vinden het belangrijk om de privacy van onze deelnemers te beschermen. Daarom zijn de gegevens van panelleden anoniem en blijven dat ook. Buitenstaanders kunnen niet zien wat individuele deelnemers hebben gezegd of hebben ingevuld in vragenlijsten.

PrivacyHet Nivel beoogt met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten een bijdrage te leveren aan de beantwoording van vragen naar de kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening. Hierbij kunt u denken aan vragen over hun maatschappelijke positie, over het gebruik van zorg, hulpmiddelen en voorzieningen. Ook stellen we vragen over hoe zij zelf denken dat de kwaliteit van al deze aspecten kan worden verbeterd.


PrivacyPrivacyreglement
Met het door ons gehanteerde Privacyreglement Nationaal Panels Chronisch zieken en Gehandicapten voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast houden we ons aan de Code Goed Gedrag, die is opgesteld door de Federatie Medisch Wetenschappelijke Verenigingen.


Meer weten?Meer weten?
Wilt u meer informatie over het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten?
Ga naar ‘Ons onderzoek met het NPCG’ of neem contact op met: