Nieuws
17-10-2003

Mensen in noordelijke provincies worden gezonder oud

Ook in een klein land als Nederland zijn er regionale verschillen in hoe lang mensen in goede gezondheid leven. 65-plussers in het noorden van het land, zowel mannen als vrouwen, leven langer in gezondheid dan in het zuiden.Voor mannen is dat gemiddeld minstens een half gezond levensjaar meer; voor vrouwen zelfs een jaar. De voor vrouwen 'gezonde' regio’s zijn niet precies dezelfde als de voor mannen 'gezonde' regio's, en ook niet als de regio's waarin vrouwen gemiddeld het oudste worden.
Deze regionale verschillen hangen samen met regionale verschillen in inkomen, opleiding en rookgedrag: hoe lager het inkomen of het opleidingsniveau in een regio, of hoe meer mensen er roken, hoe lager de gezonde levensverwachting er is. Er is geen relatie gevonden met regionale verschillen in het aanbod van gezondheidszorg.
Gemiddeld hebben Nederlandse mannen als ze 65 zijn nog 14,4 jaar voor de boeg, waarvan 8,2 jaar in goede gezondheid. Nederlandse vrouwen van 65 leven gemiddeld niet alleen langer (18,8 jaar) dan hun mannelijke leeftijdsgenoten, maar ook langer gezond (9,5 jaar).
Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL naar regionale verschillen in gezonde  levensverwachting, uitgevoerd in samenwerking met het RIVM. Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van gegevens van het CBS. Het onderzoek is gepubliceerd in het internationale tijdschrift Public Health.
Lees de abstract van dit artikel