Diëtist

Diëtetiek is het paramedisch vakgebied gericht op voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. De werkterreinen van de diëtist zijn divers. De grootste groep diëtisten is werkzaam binnen de gezondheidszorg, waarbij de hulpverlening zowel preventief, curatief als palliatief van aard kan zijn. De diëtist dient de patiënt te begeleiden bij de uitvoering van het advies in de eigen woon- en leefsituatie.  Zie ook beroepsprofiel dietist en Meerjarenbeleid NVD.

Dit gedeelte van de website geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn van een diëtist met een eigen praktijk en van diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

 

De kernpunten van de gegevensverzameling over het kalenderjaar 2017 zijn samengevat in deze infographic.

Infographic diëtist

 

Flinterman L, Leemrijse CJ, Schermer T. Zorg door de diëtist - introductie. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2019 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 16-06-2019]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dietist