Eerstelijnspsycholoog

Vanaf 1 januari 2014 zijn eerstelijnspsychologen werkzaam binnen de Generalistische Basis GGZ. Gegevens die op deze website worden gepresenteerd gaan over de jaren hiervoor, waar eerstelijnspsychologen nog eerstelijnspsychologische zorg leveren.
 
Eerstelijnspsychologen bieden diagnostiek en behandeling bij enkelvoudige en/of matig ernstige psychische stoornissen en bij psychosociale problemen. Eerstelijnspsychologische zorg is concreet gericht op het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfredzaamheid van mensen. Gemiddeld zijn zeven à acht gesprekken voldoende voor een cliënt om op eigen kracht verder te kunnen. In de meeste gevallen wordt de cliënt via de huisarts doorverwezen maar ook is het mogelijk direct met de eerstelijnspsycholoog contact op te nemen in geval van ‘niet verzekerde zorg’ zoals werk- en relatieproblemen.

 


Wat valt op?

Cijfers 2013
  • Cliënten van eerstelijnspsychologen zijn gemiddeld 39 jaar oud en tweederdedeel is vrouw.
  • Cliënten zijn relatief hoog opgeleid: 72% heeft een middelbaar of hoog opleidingsniveau.
  • 67% van de cliënten meldde zich in 2013 op initiatief van de huisarts bij een eerstelijnspsycholoog, 27% deed dit op eigen initiatief.
 
Trendcijfers
  • Door de jaren heen (2009 – 2013) neemt het percentage cliënten met aanpassings- of verwerkingsproblemen sterk af: van 23% in 2009 tot 3% in 2013.
  • Het percentage cliënten met  stemmingsproblemen (angst en depressie) neemt duidelijk toe: van 24% in 2009 tot 65% in 2013.
  • Financiële redenen om een behandelcontact af te breken nemen toe: van 7% van alle afgebroken contacten in 2009 tot 19% in 2013.
  • Tussen 2009 en 2011 is het gemiddeld aantal consulten stabiel met 7 consulten. Vanaf 2012 daalt het gemiddeld aantal consulten tot 6,4 in 2013.

 

Prins M. Eerstelijnspsychologische zorg. Uit: Nivel Zorgregistraties eerste lijn [internet]. 2020 [Laatst gewijzigd op 04-06-2019; geraadpleegd op 24-01-2020]. URL: www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/eerstelijnspsycholoog