Het panel: wie, wat en hoe

Waarom is er een ‘Panel Samen Leven’ gekomen ?
Omdat de Nederlandse regering wil weten hoe het met mensen met een beperking gaat.
Het Nivel gaat met de mensen zelf hierover praten.
Dit heet ‘Panel Samen Leven’.

Wat is het Nivel?
Bij het Nivel werken mensen die vraaggesprekken houden.

Wie zitten er in het ‘Panel Samen Leven’?
Er zitten meer dan 500 mensen in het ‘Panel Samen Leven’.
Zij zijn gevraagd door hun huisarts of door hun woonvoorziening.
Bij veel mensen doet ook hun naaste mee.
Dat is bijvoorbeeld een familielid of goede bekende.

Wat gaat er gebeuren ?
U heeft misschien al een vraaggesprek gehad.
Elke twee jaar wordt u uitgenodigd voor een vraaggesprek bij u thuis.

Wat gebeurt er met de vraaggesprekken?
Elk jaar schrijven wij een rapport.
Over wat mensen met een verstandelijke beperking vinden.
En wat hun familieleden of goede bekenden zeggen.
Iedereen dit dat wil kan dit rapport lezen.
Zo weten zij hoe het met mensen met een verstandelijke beperking gaat.
Wat er nodig is om het meedoen aan de samenleving te verbeteren.
Of mensen hulp nodig hebben.
Er staan geen namen in het rapport.

Krijgt het familielid of de goede bekende ook een vraaggesprek ?
Nee.
Het familielid of de goede bekende krijgt een vragenlijst over de post.

Blijft alles wat ik vertel geheim?                            
De gegevens zijn geheim!
Dus uw familie, uw begeleider en dokter weten niet wat u heeft verteld. Uw begeleider of familielid is niet bij het gesprek aanwezig.
Maar als u dat wel graag wilt, mag dat natuurlijk wel!

Gegevensverzameling