Ons onderzoek naar participatie van mensen met een verstandelijke beperking

Binnen het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking onderzoeken we - onder andere - hoe verschillende groepen mensen met een beperking meedoen in de samenleving. We kijken naar wat belangrijk is voor participatie en of dit de kwaliteit van leven beïnvloedt.

Onderzoek naar participatie met twee Nivel-panelsOnderzoek naar participatie; met twee Nivel-panels
Voor het onderzoek naar participatie maken we niet alleen gebruik van het Panel Samen Leven, maar ook van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten:

  • Het Panel Samen Leven (PSL) bestaat uit circa 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en circa 350 directe naasten van deze groep mensen.
  • Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit circa 3500 mensen met een somatische chronische ziekte en/of een langdurige lichamelijke beperking.

Onderdeel van de Monitor Zorg en ParticipatieOnderdeel van de Monitor Zorg en Participatie
Binnen het langlopende project Monitor Zorg en Participatie van mensen met een chronische ziekte of beperking worden de ontwikkelingen in de leefsituatie van mensen met een beperking gedurende een langere periode gevolgd. Dit project wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Schematisch ziet het onderzoek met het Panel Samen Leven binnen de Monitor Zorg en Participatie er als volgt uit:

Onderdeel van de Monitor Zorg en Participatie

Werkwijze onderzoek naar participatieWerkwijze onderzoek naar participatie
Van de leden van de beide panels verzamelen we informatie over woonomgeving, mobiliteit, vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Voor het Panel Samen Leven doen we dit door interviews af te nemen, door vragenlijsten uit te zetten en zo nu en dan door focusgroepen te organiseren:

Werkwijze onderzoek naar participatie

ResultatenResultaten
Ons onderzoek levert informatie op die kan worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid.

Links onderzoek naar participatieLinks
De volgende links geven een beeld van wat we zoal doen aan onderzoek naar participatie van mensen met een verstandelijke beperking:

Meer weten?Meer weten?
Voor meer informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.

Hille Vos Drs. Hille Voss
Onderzoeker project ‘Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve fase’; coördinator Panel Samen Leven
[T] 030 272 96 29
[E] h.voss@nivel.nl
Gegevensverzameling