Producten en diensten

De resultaten van onderzoek van het Nivel leiden soms tot specifieke producten en diensten. We bedienen hiermee zorgprofessionals, partijen die onderzoek willen doen op het gebied van gezondheidszorg en zorggebruikers.

Onderzoek doen met een panel, registratiebank of forum van het NivelOnderzoek doen met een panel, registratiebank of forum van het Nivel
U kunt het Nivel benaderen voor het doen van onderzoek met een van de vele panels waar wij over beschikken. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze databases met een schat zorggegevens die vele deelnemende zorgverleners ter beschikking stellen aan het Nivel.

We noemen de volgende:

 • Onderzoek met een Burgerplatform: het Burgerplatform is een methode om burgers te laten meepraten over complexe vraagstukken binnen de gezondheidszorg.
   
 • Onderzoek met het Panel Verpleging & Verzorging: als u onderzoek wilt doen naar de meningen en ervaringen van zorgverleners over beroepsinhoudelijke onderwerpen of werkbeleving dan zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van het Panel Verpleging & Verzorging.
   
 • Onderzoek met het Consumentenpanel Gezondheidszorg: met het Consumentenpanel Gezondheidszorg kunt u onderzoek doen naar de ervaringen en meningen van burgers over een onderwerp binnen de gezondheidszorg.
   
 • Onderzoek met het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG): het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit ruim 4000 zelfstandig wonende mensen met een chronische aandoening. Doel van het panel is het verzamelen van informatie over hun gezondheid, ervaringen met zorggebruik, de zorg en de ondersteuning die ze krijgen en welke behoeften en mogelijkheden ze hebben om te participeren in de samenleving.
   
 • Onderzoek met Beroepenregistraties: binnen Beroepenregistraties monitort het Nivel de arbeidsmarkt en loopbanen van belangrijke beroepsgroepen in de eerstelijnszorg.
   
 • Onderzoek met het Panel Samen Leven: het Panel Samen Leven bestaat uit ruim 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking van 15 jaar of ouder en 350 naasten. Doel van dit panel is inzicht krijgen in hun woonsituatie, de gewenste en ontvangen ondersteuning, hun persoonlijke behoeften en de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving.
   
 • Onderzoek met het Panel van Mensen met een Longziekte: het Nivel verzamelt met de 'Monitor Zorg- en Leefsituatie van mensen met een longziekte' informatie over de zorg- en leefsituatie van mensen met astma, COPD en zeldzame longziekten. Hiervoor maken we gebruik van het Panel van Mensen met een Longziekte.
   
 • Onderzoek met Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn: Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn verzamelt gegevens bij de eerstelijns zorgverleners en levert cijfers bij actuele vragen. Die informatie halen we uit gegevens die honderden zorgverleners, verspreid over het land, aan ons beschikbaar stellen.

Producten voor professionalsProducten voor zorgprofessionals
Uit onderzoek van het Nivel komen een aantal producten voort die zorgprofessionals kunnen gebruiken in de praktijk. Dit varieert van hulpmiddelen in de communicatie met cliënten tot vragensets voor het meten van de patiëntveiligheid in een ziekenhuisomgeving. 

We noemen de volgende:

 • Toolbox Horen, zien en spreken: meten kwaliteit langdurige zorgrelaties
 • COMPaZ: vragenlijst veiligheidscultuur van een ziekenhuis
 • RALPH: gesprekshandleiding zorgverlening mensen met een verstandelijke beperking
 • TRIAGE: een praktische vragenset voor het apotheekteam voor baliegesprekken
 • COM-MA: een online feedbacktraining voor het apotheekteam

Trainingen en scholingen voor professionalsTrainingen en scholingen voor professionals
Uit onderzoek van het Nivel komen een aantal producten voort die als praktijktraining of scholing voor zorgprofessionals kunnen worden ingezet. Dit betreft een online feedbacktraining voor apothekersassistenten en een communicatiehulpmiddel voor zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg. 

We noemen de volgende:

 • COM-MA: een online feedbacktraining voor het apotheekteam
 • Advance Care Planning programma (ACP): een programma dat zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking in de palliatieve zorg helpt om tijdig met cliënten en naasten hun wensen en voorkeuren bespreken
 • Kennisclips 'Omgaan met mensen met dementie en hun mantelzorgers': het Nivel heeft samen met Amsterdam UMC en Hogeschool Inholland online drie kennisclips ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in scholingen voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die te maken hebben met mensen met dementie en hun mantelzorgers. 

Ondersteunende materialen voor zorgvragersOndersteunende materialen voor zorgvragers
Uit onderzoek van het Nivel komen ondersteunende materialen voor zorgvragers producten voort die zorggebruikers kunnen ondersteunen in de prakrijk. Dit varieert van informatieve websites tot het bieden van denkkaders in de vorm van een werkboek. 

We noemen de volgende:

 • Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...': het werkboek 'Wat wil ik? Als ik niet meer beter word...' is een helpt mensen met een verstandelijke beperking na te denken over wat ze willen en dit kenbaar te maken, zodat begeleiders en familie daar rekening mee kunnen houden. 
   
 • Online interventie Naarjehuisarts.nl (Steffie): de website Naarjehuisarts.nl heeft tot doel de gezondheidsvaardigheden van mensen met een lichte verstandelijke beperking te versterken. Webhulp Steffie uit uit wat de huisarts voor je kan doen als je medische klachten hebt.
   
 • Chemowijzer.nl: Chemowijzer.nl is een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker die voor het eerst chemotherapie ondergaan. Chemowijzer is ontwikkeld om patiënten te helpen zich voor te bereiden op dit gesprek en de chemotherapie.
   
 • Luistertijd.nl: het Nivel heeft Luistertijd ontwikkeld, een website voor patiënten van 65 jaar of ouder die gediagnosticeerd zijn met kanker én hun oncologische zorgverleners. Luistertijd biedt hen een gratis online communicatieprogramma met als doel patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het voeren van gesprekken met de zorgverleners.