Project
afgesloten

Actualisatie systematiek achterstandsgebieden

Sinds 1996 ontvangen huisartsen een toeslag op het abonnementstarief voor ziekenfondspatiënten die wonen in zogenaamde stedelijke achterstandsgebieden om tegemoet te komen aan de hogere werklast die huisartsen in die gebieden ervaren. Daarvoor werd een systematiek ontworpen aan de hand waarvan stedelijke gebieden werden geïdentificeerd.
Het doel van het vooronderzoek is om na te gaan of de huidige systematiek voor het berekenen van een achterstandsindex op buurtniveau voor de berekening van stedelijke achterstandsgebieden toe is aan een nieuwe analyse gezien de beschikbaarheid van nieuwe gegevens die bij het ontwikkelen van de systematiek vijftien jaar terug nog niet beschikbaar waren.
Zoeken naar additionele statistische gegevens die tegenwoordig landelijk beschikbaar zijn en die de systematiek voor het identificeren van stedelijke achterstandsbuurten voor huisartsen kunnen verfijnen
Onderzoek naar de mogelijke gevolgen van het toepassen van deze nieuwe gegevens voor de systematiek en welke alternatieve scenario’s voor de systematiek beschikbaar zijn met de respectievelijke voor- en nadelen.
De resultaten zullen resulteren in een voorstel voor het al dan niet verfijnen van de huidige systematiek en hoe dat dan zou moeten gebeuren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Achterstandsfondsen huisartsen