Project
Start
augustus 2019

Arbeidsparticipatie van mensen met een zintuiglijke beperking

Arbeidsparticipatie van mensen met een visuele of auditieve beperking vraagt aandacht. Hun arbeidsparticipatie blijft achter bij de algemene bevolking.

Doel project
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Hoe kan de arbeidsparticipatie van mensen met een auditieve of visuele beperking worden vergroot?

Methoden
Als onderbouwing van onze aanpak gebruiken we een empowermentmodel waarin de wisselwerking tussen de samenleving en het individu centraal staat. De methoden die we inzetten zijn: focusgroepen, een literatuurscan en telefonische interviews met deskundigen. Ervaringsdeskundigen denken mee over de uitvoering en de resultaten worden voorgelegd aan een klankbordgroep.

Resultaat
De opbrengst is een praktische handreiking.
Dit project wordt gesubsidieerd door
College van de Rechten van de Mens