Project
afgesloten
CompresZO: Onderzoek naar de doelmatigheid van CompressieZorg bij Ouderen
Doel van dit onderzoek is het doelmatiger en efficiënter inzetten van compressiezorg bij ouderen met chronische veneuze insufficiëntie (CVI) en oedeem (vochtophoping).
Wat is het effect van de MeyCare methode voor compressiezorg op zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit ten opzichte van de gebruikelijke compressiezorg voor CVI patiënten?
Een ‘controlled before and after study’ waarin een regio dat de MeyCare methode toepast wordt vergeleken met een controle regio.
Verkorting van behandelduur bij CVI en daarmee besparing van kosten. Daarnaast een verbetering van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Stichting de Blarickhof
In dit project werken we samen met
MeyCare
Contactpersoon
C. (Cordula) Wagner
Directeur Nivel en hoogleraar Patiëntveiligheid, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC