Project
afgesloten

De aansluiting tussen landelijke multidisciplinaire richtlijnen en regionale afspraken over de samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten.

Regionale transmurale afspraken (RTA’s) zijn een manier om landelijke richtlijnen te integreren in regionale samenwerkings-processen van huisartsen en specialisten. RTA’s worden opgesteld door Medisch Coördinerende Centra (MCC’s).
• Hoe komen regionale transmurale afspraken tot stand?
• Welke rol spelen landelijke richtlijnen hierbij?
• Welke landelijke transmurale afspraken (LTA’s) hebben geresulteerd in regionale transmurale afspraken?
• Hebben patiënten een rol in deze processen en is er aandacht voor man vrouw verschillen?
1. Inventarisatie van de bestaande landelijke richtlijnen en RTA’s waarin samenwerking tussen huisartsen en medisch specialisten aan bod komt.
2.Een inhoudelijke vergelijking van 8 LTA´s en de beschikbare RTA´s.
3.Interviews (39) met Medisch Coördinatoren en huisartsen en specialisten uit RTA werkgroepen over de ontwikkeling van RTA´s.
4. Dossieronderzoek RTA’s in 3 aselect gekozen regio’s
Inventarisatie: Van de 150 gevonden landelijke richtlijnen bleek van 33% één RTA te bestaan. Over GGZ en oncologische onderwerpen worden weinig RTA’s gevonden.
Van de 361 gevonden RTA’s heeft de helft een landelijke richtlijn als basis. Van 7 van de 8 Landelijke Transmurale Afspraken ( LTA’s) bleken RTA’s te bestaan. Per LTA zijn gemiddeld 6 RTA’s gemaakt met een range van 1-12.
De RTA’s zijn meer klachtgericht dan ziektegericht. Terwijl een groot deel van de landelijke multidisciplinaire richtlijnen een ziekte als onderwerp hebben.

Verwijsafspraken vs samenwerkingsafspraken.
De RTA’s zijn te onderscheiden naar “verwijsafspraken” en “samenwerkingsafspraken”.
Welke bronnen worden regionaal gebruikt¬¬?
Niet alle landelijke bronnen zijn in de regio’s bekend. NHG-standaarden worden altijd en de multidisciplinaire richtlijnen worden meestal gebruikt. Het gebruik van monodisciplinaire richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen van specialisten hangt af van de individuele betrokken specialist.

Toegankelijkheid landelijke en regionale richtlijnen
De toegankelijkheid van landelijke bronnen is een belangrijke factor die het gebruik ervan in de regio’s kan vergemakkelijken.

Patiëntenperspectief regionaal
Van patiënteninbreng tijdens de ontwikkeling van de RTA’s wordt zelden gebruik gemaakt.
Op 29 september 2010 is een Invitational Conference “Inspiratie voor landelijke en regionale richtlijnorganisaties, hoe werken we samen? “ georganiseerd.
De landelijke en regionale richtlijnontwikkelaars en de Regieraad voor de Kwaliteit van Zorg waren aanwezig. Er zijn diverse aanbevelingen geformuleerd zoals: -Iedere landelijke richtlijn multi- en monodisciplinair zou een aparte paragraaf moeten krijgen over verwijzing en samenwerken. Het verslag is op te vragen bij l.meijer@nivel.nl
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw Kennisbeleid
Kwaliteit Curatieve Zorg (KKCZ)
In dit project werken we samen met
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC)
Orde van Medisch Specialisten
Trimbosinstituut
CBO en voor het patiëntenperspectief
de projectleider van het KKCZ onderzoek “Naar een effectieve patiëntenparticipatie bij richtlijnontwikkeling”