Project
Start
augustus 2019

De behandeling van patiënten met schizofrenie: meten van het zorggebruik en de somatische screening in de huisartspraktijk

De levensverwachting van patiënten met schizofrenie ligt zo’n 20-25 jaar lager dan de gemiddelde levensverwachting van de algemene bevolking. Dit komt mede doordat patiënten met schizofrenie vaak een slechtere leefstijl hebben (minder bewegen, gebruiken van alcohol, roken) en door de neveneffecten van geneesmiddelen. Ook kampen deze patiënten vaker met somatische aandoeningen. Deze somatische aandoeningen worden echter vaak pas laat herkend en behandeld.

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft een multidisciplinaire richtlijn opgesteld voor somatische screening van patiënten met een ernstige psychische aandoening, waarin geadviseerd wordt om regelmatig een somatische screening uit te voeren bij patiënten met schizofrenie.

In dit project brengen we, naast het zorggebruik, in kaart hoe vaak somatische screening wordt uitgevoerd in de huisartspraktijk bij patiënten met schizofrenie. De groep patiënten met schizofrenie zal worden vergeleken met een groep patiënten met de diagnose psychose hebben en met een groep patiënten zonder deze aandoeningen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut