afgesloten
De regionale vertalingen van de landelijke transmurale afspraak chronische nierschade.
Eind 2009 kwam de Landelijke Transmurale Afspraak Chronische Nierschade (LTA CNS) tot stand. Een LTA bevat richtlijnen voor de samenwerking tussen huisartsen en specialisten die als uitgangspunt kunnen dienen voor het maken van regionale transmurale werkafspraken (RTA’s).
1) Is de LTA bekend in de regio èn vertaald in een RTA tussen de 1e en 2e lijn over CNS?
2) In welke mate komen de beschikbare RTA’s over CNS inhoudelijk overeen met de LTA?
1. Een digitale vragenlijst wordt verstuurd naar leden van de FMCC= Federatie van Medisch Coördinerende Centra (FMCC), transmurale centra, Regionale OndersteuningStructuren voor de eerste lijn( ROSsen) en Zorggroepen . Regionale werkwijzen, ervaren knelpunten en bekendheid van de RTA zijn thema’s in de vragenlijst. Suggesties voor de Nierstichting in het bevorderen van het toepassen van de LTA/ RTA worden gevraagd.
2. Documentonderzoek
In een deskresearch onderzoek worden de beschikbare RTA’s vergeleken met de afspraken in de LTA CNS.
Door deze methoden zullen we inzicht krijgen in de mate van implementatie van de LTA CNS in de regio’s . We komen goede voorbeelden op het spoor. Adviezen aan de Nierstichting Nederland over mogelijkheden om het regionaal toepassen van de LTA CNS te bevorderen, zullen gegeven worden.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Nierstichting Nederland
In dit project werken we samen met
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijn (LVG)
Nierfederatie Nederland (NfN0
Federatie Medisch Coördinerende Centra (FMCC)