Project
afgesloten
De Staat van Volksgezondheid en Zorg
De Staat van Volksgezondheid en Zorg presenteert actuele en eenduidige cijfers over de verschillende domeinen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS): volksgezondheid, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugd.

Kerncijfers zijn te vinden op de website https://www.staatvenz.nl/
Dit project wordt gesubsidieerd door
VWS
In dit project werken we samen met
RIVM (Mariska van Blankers)
Trimbos Instituut
CBS
NJi
NZa
SCP
ZIN
Contactpersonen (3)
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn