afgesloten
DELIVER (Data Eerstelijns Verloskunde)
De AVAG (voorheen KVV) heeft het initiatief genomen tot een grootschalig onderzoek naar de kwaliteit, organisatie en toegankelijkheid van de eerstelijns verloskunde, naar het voorbeeld van de twee Nationale Studies naar huisartsenzorg van het NIVEL.
De hoofdvragen zijn:
1. Hoe is de kwaliteit van zorg geboden door verloskundigen?
2. Hoe is de organisatie van de eerstelijns verloskundige zorg?
3. Hoe is de toegankelijkheid van verloskundige zorg?
Twintig verloskundige praktijken en naar schatting 7000 tot 8000 cliënten werken mee aan het onderzoek. Gegevens worden verzameld door middel van vragenlijsten, interviews en registraties.
In aan deze studie gerelateerde (promotie)projecten worden nog andere dataverzamelingsmethoden gebruikt (zoals videoregistratie).
In 2011 viert de KVV (Kweekschool voor vroedvrouwen, nu AVAG) haar 150-jarig bestaan. Ter ere daarvan wordt een jubileum georganiseerd waar de eerste resultaten van Deliver gepresenteerd zullen worden.
De uitkomsten en conclusies worden eveneens gepresenteerd bij wetenschappelijke en internationale bijeenkomsten op het gebied van verloskunde.
Verder worden artikelen geschreven voor nationale en internationale vaktijdschriften en worden op basis van Deliver data tenminste twee proefschriften geschreven door verloskundigen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
AVAG (Academie voor verloskunde Amsterdam en Groningen)
In dit project werken we samen met
AVAG (Academie voor verloskunde Amsterdam en Groningen)
EMGO+ instituut
VUmc, Amsterdam