Project
Start
mei 2019

Demografie huisartsenzorg, uitstroom huisartsen en een doorrekening van de capaciteitsraming

Enkele factoren waarmee rekening gehouden wordt in capaciteitsramingen zijn: de verwachte groei in zorgvraag door demografische veranderingen en uitstroom uit het beroep. Deze factoren worden in dit project bepaald voor de huisartsenzorg.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Capaciteitsorgaan