afgesloten
eLabEL: door technologie ondersteunde living labs in de eerstelijns gezondheidszorg
Grootschalige inbedding van technologieën in de eerstelijnszorg blijft achterwege. Dit is wel noodzakelijk om de mogelijkheden ten volste te benutten. Daarbij gaat het om de mogelijkheden ten aanzien van efficiëntere praktijkvoering, verlaging van de druk op de intramurale zorg, vergroting van self-management van patiënten en verlenging van het zelfstandig thuis wonen
Onderzoek naar de impact van de omslag naar meer door technologie-ondersteund werken vanuit het perspectief van de patiënt, de zorgverlener en de organisatie Onderzoek naar de technologische barrières en mogelijkheden om technologieën te integreren
Onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij de implementatie; ontwikkeling van een effectieve en werkbare strategie voor implementatie
In 10 grote gezondheidscentra wordt een platform met bestaande technologieën geïmplementeerd en geëvalueerd.
In het eerste jaar worden 10 centra geworven en wordt een platform met technologieën samengesteld, welke geïmplementeerd worden in de 10 centra
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
ZonMW – IMDI Programma
Centre for Care Technology Research
SME’s