afgesloten
Ervaren keuzevrijheid in de geboortezorg
Kort project op verzoek van de NZa
Hoe kan vastgesteld worden wat het effect is van integrale bekostiging op de keuzevrijheid van zwangeren?
- Inventarisatie van (internationaal) gebruikte cliëntenvragenlijsten waarin mogelijk vragen zijn opgenomen over de ervaren keuzevrijheid in de (geboorte)zorg.
- Uitzetten van enkele vragen over het begrip ‘keuzevrijheid in de geboortezorg’ bij sociale media die zich specifiek richten op zwangerschap en bevalling, zoals het platform ‘zelfbewustzwanger.nl’ en de GeboorteBeweging.
- Interviews met 3 á 4 zorgverleners over hoe, volgens hen, de organisatie van de geboortezorg invloed kan hebben op de keuzevrijheid van cliënten.
- Opstellen en uittesten van concept-vragen.
- Rapporteren.
meetinstrument in de vorm van een beperkt aantal vragen, die, gekoppeld aan een bestaande patiëntervaringen vragenlijst, inzicht kunnen geven in de ervaren keuzevrijheid van zwangeren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
(Nederlandse Zorgautoriteit) NZa
In dit project werken we samen met
Patiëntenfederatie, zelfbewustzwanger.nl, geboortebeweging