Project
afgesloten

Evaluatie pilot implementatie van het Preventieconsult – module Cardiometabool

Het aantal personen met cardiometabole aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, neemt aanzienlijk toe. Om zowel de toekomstige problemen voor de patiënt als een toename van kosten voor de gezondheidszorg te voorkomen, wordt preventie van deze aandoeningen steeds belangrijker. Daarom is het PreventieConsult cardiometabool risico ontwikkeld.
Het doel van het onderzoek was een evaluatie van de pilot PreventieConsult cardiometabool risico, waarbij de nadruk lag op de haalbaarheid.
Met behulp van interviews, vragenlijsten en gegevens uit het Huisarts Informatie Systeem van de huisarts werden de volgende onderwerpen onderzocht 1) Organisatie van het Preventieconsult CMR, 2) Deelname aan de verschillende fasen van het Preventieconsult CMR, 3) Verschillen tussen deelnemers en niet-deelnemers, 4) Ervaringen van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR, en 5) Ervaringen van zorgverleners met het Preventieconsult CMR.
Meer dan de helft van de deelnemers aan het PreventieConsult CMR heeft een verhoogde risicoscore, waarbij nadere evaluatie nodig is. Wanneer personen met een verhoogde risicoscore bij de huisarts komen, blijkt één op de vijf personen een cardiometabole aandoening te hebben.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMW
In dit project werken we samen met
Afd. Eerstelijnsgeneeskunde en Public Health LUMC