Project
Start
januari 2018

Generiek voorschrijven door de huisarts binnen het formularium

Zorgverzekeraars en huisartsen willen doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Huisartsen worden vanaf 2018 beloond als hun eerste voorschriften behoren tot de generieke geneesmiddelen uit het formularium dat zij gebruiken. Het NIVEL is gevraagd om de bijbehorende indicator te ontwikkelen en te verzamelen van alle huisartsenpraktijken die voor deze beloning in aanmerking willen komen.
In welke mate wordt er generiek en formulariumgericht voorgeschreven door huisartsenpraktijken in Nederland?
Het NIVEL ontwikkelt de indicator generiek en formulariumgericht voorschrijven in overleg met de LHV, het NHG en leveranciers van huisartseninformatiesystemen (HISsen). Met gegevens van NIVEL Zorgregistraties worden de invloeden van factoren zoals seizoenen, huisartsinformatiesysteem en type praktijk op de indicator bekeken. HIS leveranciers worden ondersteund bij het inbouwen van de ontwikkelde indicator. Vervolgens verzamelt het NIVEL de uitkomsten en stuurt deze door aan zorgverzekeraars.
Dit project draagt bij aan een betere, landelijke implementatie van generiek voorschrijven binnen bestaande formularia.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland