Project
Start
juni 2020

Gereedschapskist

Zorgorganisaties binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg willen graag een goed palliatieve zorgaanbod realiseren. Het Nivel heeft een zogenaamde Gereedschapskist gevuld met instrumenten waarvan aangetoond is dat ze helpend zijn bij het verbeteren van de palliatieve zorg.

Doel
Het verbeteren va de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Methode
In het project gaan negen Netwerken Palliatieve Zorg samen met een zorgorganisatie via actieonderzoek de palliatieve zorg verbeteren. Elke organisatie start met de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg en kijkt op grond daarvan welke elementen in de zorg zij wil verbeteren. De proces- en effectevaluatie gebeurt met behulp van dossieronderzoek, interviews en gestructureerde vragenlijsten.

Verwachte resultaten
Het project beoogt meer palliatieve zorgbeleid, verbeterde competenties van zorgverleners en betere ervaren kwaliteit van palliatieve zorg. De uiteindelijke Gereedschapskist bestaat uit (door)ontwikkelde instrumenten, voorzien van een aan de sector aangepaste implementatiestrategie en handleiding.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw (programma Palliantie)