Start
januari 2017
Harmoniccs: samenvoegen van cohorten van patiënten met primair syndroom van Sjögren voor een betere diagnose en behandeling en beter beleid.
De ziekte van Sjögren is een auto-immuunziekte die zich op verschillende manieren kan uiten. Er is nog veel onbekend over de oorzaken, diagnosestelling en behandeling.
Harmoniccs heeft tot doel cohorten van patiënten met de ziekte van Sjögren, binnen Europa, te integreren om zo meer en beter onderzoek te kunnen doen en hieruit aanbevelingen voor diagnose, behandeling en beleid te verkrijgen.
Uitgebreide aandacht gaat uit naar het samenvoegen van de verschillende cohorten, ook met het oog op wet- en regelgeving. Op basis van het onderzoek worden nieuwe aanbevelingen opgesteld en geïmplementeerd in twee regio’s in Nederland en Spanje.
Het eerste jaar is gericht op het samenvoegen van de verschillende cohorten. Open services moeten leiden tot meer onderzoek naar oorzaak, diagnose en behandeling. Deze kennis komt in het 2e of 3e beschikbaar.
Dit project wordt gesubsidieerd door
European Commission (Horizon2020)
In dit project werken we samen met
Meerdere (inter)nationale partners, gecoördineerd door University of Athens (Prof. Athanasios Tzioufas)
Contactpersonen (3) :
W.J. (John) Paget
Senior onderzoeker Infectieziekten Epidemiologie