Project
Start
mei 2019

Het aanbod van tandartsen en mondhygiënisten in Nederland

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de capaciteitsraming en het instroomadvies dat het Capaciteitsorgaan voor de opleidingen tot tandarts en mondhygiënist eind 2019 zal uitbrengen.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het huidige en toekomstige arbeidsaanbod van tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, in termen van het aantal werkzame personen, het aantal fulltime equivalenten (FTE) dat zij werken, de verwachte uitstroom en het extern rendement van de beroepsgroepen.

Opzet
Voor het onderzoek maken we gebruik van een nulmeting vragenlijstonderzoek onder tandartsen, die worden geselecteerd door middel van een steekproef onder de tandartsen die bekend waren bij de KNMT en leden van de ANT. Daarnaast wordt aan alle leden van NVM-mondhygiënisten een vergelijkbare online vragenlijst gestuurd. Om daarnaast de groep niet-NVM-leden te bereiken, worden mondhygiënisten uit het diplomaregister benaderd met de vraag of zij zich willen opgeven voor de enquête. Ten slotte wordt de resterende groep niet-NVM-leden nog eens benaderd met een e-mail waarin één enkele vraag is gesteld over hun huidige werkzaamheid.

Resultaten
De resultaten worden verwerkt in de ‘aanbodparameters’ voor het Capaciteitsplan Eerstelijns Mondzorg van het Capaciteitsorgaan, waarin de uitkomsten van de capaciteitsramingen en instroomadviezen worden beschreven.
Daarnaast wordt verdiepende informatie gegeven over de werkzame tandartsen en mondhygiënisten in Nederland, onder andere wat betreft hun werkzame positie en werkplek, de gewenste werktijd en hun tijdsbesteding.