Project
Start
februari 2020

Het gebruik van opioïden

Het voorschrijven van opioïden is de afgelopen jaren in Nederland, net als in andere westerse landen, sterk toegenomen. Opioïden worden voorgeschreven voor de behandeling van ernstige pijn bij kanker en bij acute ernstige pijn, bijvoorbeeld na een operatie of ongeval. Maar in steeds meer gevallen worden opioïden ook voorgeschreven voor ernstige chronische pijn anders dan bij kanker.

Het ministerie van VWS heeft de Taakgroep Opioïden ingesteld om ongewenst gebruik van opioïden te beperken. Deze taakgroep wil allereerst meer inzicht krijgen in het opioïdengebruik en in de mate waarin dit ongewenst is. Daartoe is aan het Nivel gevraagd om de redenen van gebruik van opioïden in de huisartsenpraktijk in kaart te brengen naar:
- werkzame stof (zoals oxycodon, morfine)
- vorm van opioïden (tablet, spray, pleister, of lolly)
- voorschrijfduur.

Voor dit onderzoek maken we gebruik van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, een unieke databron met gegevens uit patiëntendossiers van 500 huisartspraktijken (ongeveer 1,7 miljoen ingeschreven patiënten). We selecteren hieruit patiënten met ten minste één voorschrift voor opioïden. Van deze patiënten gaan we in de registratie na:
- wat de reden was waarom zij de opioïden voorgeschreven kregen
- welke vorm van opioïden zij kregen voorgeschreven
- of zij deze incidenteel, kortdurend of langdurend voorgeschreven kregen.

We gebruiken hiervoor gegevens uit 2017 en 2018. De resultaten geven we weer in een rapport over gebruik van opioïden in de huisartsenpraktijk uitgesplitst naar vorm, indicatie en gebruiksduur.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS (via Taakgroep Opioïden)