Start
januari 2017
Innovatieve onderzoekmethoden

1. Machine learning voorspellen suïcide
2. Machine learning antibiotica bij ontstekingen
3. Social media; flu & depression
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
In dit project werken we samen met
RIVM
Contactpersonen (9) :
M.M.J. (Mark) Nielen
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn