Project
Start
oktober 2018

Integraal informatiesysteem palliatieve zorg

Om waar nodig de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren, moet die kwaliteit inzichtelijk gemaakt worden, bij voorkeur zonder de registratiedruk van zorgprofessionals te vergroten. Daarom wordt binnen dit project gewerkt aan het opzetten van een integraal setting-overstijgend informatiesysteem over palliatieve zorg. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande landelijke databronnen, de gegevens uit deze bronnen worden vervolgens gekoppeld. Een eerder deelonderzoek van het ZonMw Palliantie-project ‘Op weg naar een systeem om de kwaliteit van palliatieve zorg inzichtelijk te maken’ liet zien dat het mogelijk lijkt om relevante gegevens uit bestaande landelijke databronnen te koppelen en op die manier inzicht te krijgen in een aantal aspecten van de kwaliteit van de palliatieve zorg.
Voorliggend projectvoorstel beschrijft een vervolg op bovengenoemd deelonderzoek. Het project beslaat twee fasen. In fase 1 wordt toegewerkt naar een passende governance structuur en toekomstbestendige financiering van het informatiesysteem. In fase 2 worden bestaande gegevens daadwerkelijk gekoppeld.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliantie
In dit project werken we samen met
Expertisecentra Palliatieve Zorg, IKNL, NHG en Zorgbelang