Start
2012
Kenniscentrum en bibliotheek
Kennismanagement, zorg dragen voor een zo goed mogelijke uitwisseling van beschikbare kennis, gaat niet vanzelf. Het NIVEL wil graag bruikbaar onderzoek doen. Dan is het van belang dat de resultaten ook bij de mensen terecht komen die dit onderzoek kunnen gebruiken. De activiteiten van het kenniscentrum zijn er in eerste instantie op gericht dat NIVEL-onderzoek terecht komt bij de mensen die het kunnen gebruiken.
Afgerond onderzoek toegankelijk maken: elk afgerond onderzoek wordt voorzien van een toegankelijke samenvatting en deze wordt actief verspreid via mail, RSS en bijvoorbeeld dagbladen. Op die manier worden NIVEL onderzoeksresultaten onder de aandacht van potentiële gebruikers gebracht. De enorme groei van het aantal informatiebronnen doet de behoefte aan kennissynthese toenemen.
Innovatie op het terrein van informatieverspreiding: De derde rol van het kenniscentrum is een innovatieve rol op het terrein van het verspreiden en beschikbaar stellen van kennis.


Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Contactpersoon