Project
Start
december 2019
Kennisvraag: Tijd voor samen beslissen
Keer op keer wordt gebrek aan tijd genoemd als een belemmerende factor voor het implementeren van de methode ‘samen beslissen’ in het zorgproces.
Het begrip tijd’ wordt enerzijds vaak opgevoerd, door zorgverleners, als reden voor het niet doorlopen van de verschillende stappen in het proces van samen beslissen (team talk, option talk, preference talk, decision talk) (Elwyn et al, 2017), terwijl ‘tijd’ anderzijds als dé oplossing wordt genoemd om het proces van samen beslissen te verbeteren.

Wat er precies wordt bedoeld met het begrip ‘tijd’ blijft echter onduidelijk. Gaat het om de beschikbare tijd voor een consult, om tijd voor consultvoorbereiding of om de mogelijkheid voor een extra of dubbel consult? Gaat het om de tijd die - gelet op ziekteprogressie of zwangerschapsduur - medisch verantwoord is alvorens een beslissing te nemen? Betreft het tijd voor patiënten om hen de gelegenheid te geven een keuzehulp te doorlopen of een coach te zoeken die hen kan ondersteunen in het proces van samen beslissen?
Los van de onduidelijkheid over wat tijd in relatie tot samen beslissen precies inhoudt, is het de vraag hoeveel ‘tijd’ voldoende is voor het proces van samen beslissen en wie dat bepaalt. En of dit verschilt per aandoening, persoon of fase van ziekte (acuut, chronisch, terminaal)en zo ja, hoe dan?

In deze kennissynthese gaan we het begrip ‘tijd’ in relatie tot samen beslissen belichten vanuit het perspectief van verschillende stakeholders. Deze informatie wordt vervolgens samengebracht met de reeds beschikbare kennis over tijd in relatie tot samen beslissen. Het uiteindelijke doel is te komen tot de aanbeveling ‘Tijd voor samen beslissen’.
Contactpersonen (3)