Project
Start
september 2020

Landelijke Database Kwaliteit

Fysiotherapiepraktijken zijn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie, dat de ambitie heeft om fysiotherapeuten inzicht te geven in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen.

Werkwijze
Continue deelname aan de dataverzameling ten behoeve van de Landelijke Database Kwaliteit (LDK). Dit is een manier om dit inzicht te realiseren en een criterium voor behoud van de aansluiting bij het Keurmerk Fysiotherapie.
In dit project worden door het Nivel gegevens verzameld, verwerkt en beheerd en wordt hierover gerapporteerd aan de leden van het Keurmerk Fysiotherapie.