Start
januari 2019
Monitor zorg en leefsituatie van mensen met een longziekte
De longmonitor loopt als sinds 2001. Met behulp van de monitor wordt de situatie van mensen met een longziekte, alsmede ontwikkelingen daarin in kaart gebracht. Voor dit doel is een representatief panel van circa 800 mensen met een medische diagnose van astma, COPD of een zeldzame longziekte beschikbaar die driemaal per jaar een vragenlijst invullen over hun kwaliteit van leven, participatie, zorggebruik en ervaringen met de zorg, zelfmanagement, maatschappelijke participatie en werk en inkomen. Resulaten worden gerapporteerd in trendrapportages en factsheets.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds
Contactpersonen (4)
M. (Marianne) Heins
Onderzoeker project ‘Overleven met kanker: focus op de eerstelijn’
M. (Marijke) de Gier
Veldwerkcoördinator Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten en Consumentenpanel Gezondheidszorg