Start
januari 2009
Monitor Zorg en participatie van mensen met een chronische aandoening of beperking.
Al sinds 1998 wordt door het NIVEL onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking. Dit onderzoek richt zich op de thema’s: maatschappelijke participatie, zorg en ondersteuning en werk- en inkomenspositie. De vraagstelling richt zich op de ontwikkelingen in deze thema’s op basis van gegevens die mensen met een chronische ziekte of beperking zelf verschaffen. Dit gebeurt door middel van prospectief panelonderzoek. Hiertoe heeft het NIVEL twee panels opgezet: het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) en het Panel Samen Leven (PSL). Het NPCG bestaat uit circa 4.000 mensen met somatische chronische ziekten en/of langdurige lichamelijke beperkingen. Het PSL bestaat uit circa 500 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking en/of circa 350 directe naasten van deze mensen. Beide panels worden ingezet voor onderzoek dat informatie oplevert die kan worden gebruikt ter ontwikkeling, monitoring en evaluatie van overheidsbeleid. In 2017 zal een rapport met trends in de maatschappelijke participatie van mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking verschijnen. Er verschijnt eveneens een rapport waarin de ontwikkelingen in zorg en ondersteuning van mensen met een chronische ziekte worden beschreven. In 2018 zal een rapport met trends in de werk- en inkomenssituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking verschijnen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Ministerie van SZW, directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden
Contactpersonen (5) :