Project
Start
januari 2014
Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn Gegevensaanvragen
Het is mogelijk om Nivel Zorgregistraties gegevens (NZR-003) over de eerstelijnszorg in Nederland aan te vragen. Onder dit projectnummer worden alle gegevensaanvragen afgehandeld en gedocumenteerd.
Contactpersonen (8)
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn