Project
Start
januari 2017
NZR EPD cluster 2017
Het is mogelijk ombinden Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn gegevens (NZR-019) over de eerstelijnszorg in Nederland aan te vragen. Onder dit projectnummer worden alle gegevensaanvragen afgehandeld en gedocumenteerd.
Contactpersonen (7)
M.M.J. (Mark) Nielen
Senior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
M.J. (Annemarie) Prins
Junior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn