Start
januari 2017
NZR Gegevensaanvragen
Het is mogelijk om NIVEL Zorgregistraties gegevens (NZR-001) over de eerstelijnszorg in Nederland aan te vragen. Onder dit projectnummer worden alle gegevensaanvragen afgehandeld en gedocumenteerd.
Contactpersonen (9) :
M.M.J. (Mark) Nielen
Programmamanager Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn
M.J. (Annemarie) Prins
Junior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn