Project
Start
november 2019

Onderzoek onder huisartsen naar de relevantie van het geven van voedingadviezen in de huisartsenpraktijk

Bij het Voedingscentrum loopt het project Voeding & Ziekte. Inzet van deze programmalijn is dat voeding steeds meer een vanzelfsprekend onderdeel gaat uitmaken van de preventie van ziekten én de behandeling ervan, met name in de huisartsenpraktijk.
In eerste instantie richt het Voedingscentrum zich daarbij op huisartsen, omdat eventuele voedingsadvisering daar begint / zou moeten beginnen, en vervolgens op de praktijkondersteuner, die doorgaans de daadwerkelijke adviezen geeft.

Om tot een goede aanpak voor huisartsen te komen, een aanpak die aansluit bij hun werkwijzen en behoeften, wil het Voedingscentrum inzicht te krijgen over de opvattingen van huisartsen over het inzetten van voedingsadviezen in relatie tot preventie en tot behandeling van ziekte; wat zijn hun drijfveren om hier wel of niet iets mee te doen? Welke bronnen gebruiken zij?

Om hier inzicht in te krijgen voert het Nivel voor het Voedingscentrum een vragenlijstonderzoek uit onder huisartsen.
In dit project werken we samen met
Voedingscentrum