Project
afgesloten

Ontwikkeling van een Instrument voor Zelf Evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur (IZEP) op een ziekenhuisafdeling.

Voor een goed werkend veiligheidsmanagement systeem in ziekenhuizen is (ook) een juiste cultuur nodig. Maar wat is een juiste veiligheidscultuur? Bij Shell heeft men een zelfevaluatie instrument om de veiligheidcultuur te evalueren. Idee is dat zo’n instrument ook gebruikt zou kunnen worden in de zorgsector.
Ontwikkeling van een Instrument voor Zelf evaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur (IZEP) naar het voorbeeld van het Shell zelfevaluatie instrument ‘understanding your culture’.
Vertaling en aanpassing van ‘Understanding your culture’ naar de Nederlandse ziekenhuis situatie. Testen van het instrument (pilotstudie) op 5 ziekenhuisafdelingen.
Het project heeft geresulteerd in IZEP, een instrument dat als primair doel het, in een multidisciplinaire setting, bediscussiëren van de veiligheidscultuur op een afdeling. Daarnaast geeft IZEP inzicht in: het begrip veiligheidscultuur, in hoe mensen met verschillende functies over veiligheid en cultuur denken en in wat de sterke en zwakke punten zijn t.a.v. de cultuur op een afdeling. Vervolgens kunnen op basis van de bevindingen verbeterplannen worden gemaakt.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw
In dit project werken we samen met
VMS-zorg partners: Orde van Medisch Specialisten, Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), Landelijk Expertisecentrum Verpleging en Verzorging