Project
afgesloten
Ontwikkeling van een vragenlijst om lichamelijke symptomen te inventariseren die een mogelijke relatie hebben met een ramp of milieu-incident
Na rampen en milieu-incidenten blijken de gezondheidsproblemen vooral van lichamelijke aard en minder van psychische. Er zijn alleen vragenlijsten beschikbaar waarbij lichamelijke symptomen worden bevraagd met een onderliggende psychische achtergrond.
Is er vragenlijst te ontwikkelen die na rampen en milieu-incidenten lichamelijke symptomen in kaart brengt zoals ze door getroffenen worden ervaren en al dan niet worden toegeschreven aan het meemaken van ramp/incident?
Delphi procedure om lijst van symptomen en percepties op te stellen. Testen van de lijst in verschillende settings.
Een vragenlijst
Dit project wordt gesubsidieerd door
RIVM (centrum voor Gezondheid & Milieu, cGM)
Contactpersoon