Start
april 2018
Richtlijnen substitutie
Het aantal mensen dat kanker overleeft neemt toe doordat de ziekte eerder wordt opgespoord, in een gunstiger stadium en door verbeterde behandelmethoden. De schaduwkant van deze positieve ontwikkeling is dat door de huidige intensieve nacontroles in het ziekenhuis een forse druk op deze zorg ontstaat. Om ook in de toekomst hoogwaardige zorg te kunnen blijven leveren wordt gesuggereerd dat de huisarts(praktijk) delen van deze zorg zou kunnen overnemen.
Met dit onderzoek willen we evidence-based protocollen voor nacontrole van borst- en darmkanker in de huisartsenpraktijk ontwikkelen die breed gedragen worden door alle betrokken partijen.
In dit project werken we samen met
UMC Groningen - afdeling huisartsgeneeskundige zorg
Contactpersoon