Project
afgesloten
Verbeteren van suicidepreventie in de huisartsenzorg
113 zelfmoordpreventie is in 7 regios begonnen met het verbeteren van zorg voor suicidale patienten. In dit programma. SUPRANET community heeft de huisarts een belangrijke rol in de zorg voor suicidale patienten.
Hoe kan de verandering van zorg voor suicidale patienten in de hiisartsenpraktijk het beste onderzocht worden.

In deze fase van SUPRANET community onderzoekt NIVEL hoe de huisarts op dit moment suciidepreventie in zijn praktijk vormgeeft, hoe dat verbetert kan worden en hoe dat gemeten kan worden. Dit doen we door een zelfgemaakte vragenlijst uit te testen binnen verschillende praktijken die meedoen aan SUPRANET community
Inzicht in de effecten van deelname aan SUPRANET community.
Dit project wordt gesubsidieerd door
113
In dit project werken we samen met
113 zelfmoordpreventie
Contactpersoon
R.D. (Roland) Friele
Adjunct-directeur Nivel, hoofd onderzoeksafdeling en programmaleider Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg en hoogleraar 'Sociaal wetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg', Tranzo, Tilburg University