Publicatie

Publicatie datum

Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Meting 1: wk 10-16 (2/3 - 19/4 2020).

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Meting 1: wk 10-16 (2/3 - 19/4 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-klachten bij de huisarts?
In Nederland zagen huisartsen tot en met week 16:
 26.000 klinisch bevestigde COVID-19 patiënten, van wie de meeste in week 13
 weinig kinderen (< 20 jaar) met een klinisch bevestigde diagnose COVID-19
 bijna 70.000 patiënten met een verdenking op COVID-19

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 300 huisartsenpraktijken die
representatief is voor de Nederlandse huisartsenpraktijk. (aut. ref.)