Publicatie

Publicatie datum

Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Meting 3: wk 10-18 (2/3 – 3/5 2020).

Hooiveld, M., Hek, K., Heins, M., Hendriksen, J., Bolt, E., Weesie, Y., Spreeuwenberg, P., Korevaar, J. Cijfers COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Meting 3: wk 10-18 (2/3 – 3/5 2020). Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
Hoeveel mensen komen met COVID-klachten bij de huisarts?
 In Nederland registreerden huisartsen tot en met week 18 ruim 38.000 patiënten met klinisch bevestigde COVID-19. De huisarts ziet relatief veel oudere patiënten met COVID-19. De patiënten van 45 jaar en ouder vormen bijna driekwart van alle COVID-19 patiënten, terwijl deze groep in de totale Nederlandse bevolking net iets minder dan de helft is.
 Huisartsen in Noord-Brabant hebben de meeste patiënten met COVID-19 gezien.
 Het aantal mensen dat contact zoekt met de huisarts vanwege COVID-19 daalt.
 De dalende trend verschilt tussen provincies.

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief is voor Nederland.