Publicatie

De ontwikkeling van een diagnostisch protocol voor duizelige ouderen in de huisartsenpraktijk.
Maarsingh, O.R., Dros, J., Weert, H.C. van, Schellevis, F.G., Bindels, P.J., Horst, H.E. van der. De ontwikkeling van een diagnostisch protocol voor duizelige ouderen in de huisartsenpraktijk. In: Abstractboek NHG Wetenschapsdag, 15 mei 2008, Rotterdam. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2008. 26
Inleiding: Duizeligheid komt veel voor in de huisartsenpraktijk en neemt toe met de leeftijd. Voor de medicus practicus is de klacht duizeligheid vaak matig van kwaliteit. Richtlijnen (waaronder de NHG-Standaard) zijn hoofdzakelijk gebaseerd op consensus en spreken elkaar vaak tegen. Onderzoeksvraag: De ontwikkeling van een diagnostisch protocol van ouderen met duizeligheid dat geschikt is voor de huisartsenpraktijk en kan worden toegepast in een case-controlestudie. Methode: We hebben een Delphi-procedure uitgevoerd met behulp van een internationaal expertpanel bestaande uit 5 huisartsen, 3 geriaters, 2 internisten, 2 KNO-artsen, 1 verpleeghuisarts, 1 neuroloog, 1 cardioloog en 1 revalidatiearts. Een selectie van 36 diagnostische tests (het resultaat van een zeer uitgebreide zoekstrategie, gevolgd door een kwalitatieve beoordeling met behulp van QUADAS) werd aan het expertpanel gepresenteerd. Als drempel voor in- en exclusie werd een overeenstemming van 70% gebruikt. Resultaat: Na 1 ronde werden 16 tests geïncludeerd en 4 geëxcludeerd. De overige 16 (plus 1 extra test, geadviseerd door één van de panelleden) werden nogmaals beoordeeld in een tweede ronde. Na deze ronde werden 3 tests geïncludeerd en 5 geëxcludeerd. Van de overige 9 tests werden, na een derde ronde, 2 tests geïncludeerd en 7 geëxcludeerd. Beschouwing: door middel van een Delphi-procedure met een internationaal expertpanel werd een diagnostisch protocol voor ouderen met duizeligheid in de huisartsenpraktijk ontwikkeld. Het protocol bevat 21 tests en zal worden toegepast in een case-controlestudie.